Realizácia

Realizácia krok za krokom

Realizácia PILZ DATA SYSTEM

Kontaktujte nás a dohodneme si stretnutie.

Navštívime Vás, ukážeme Vám možnosti nášho PDS a Vy nám predstavíte Vaše potreby a predstavy.
Spoločne si ujasníme, ktoré dáta sú pre Vás dôležité. Monitorované dáta môžeme umiestniť na server priamo u Vás, alebo sa môžu ukladať na Cloud. Ďalej preberieme, ako bude vyzerať vizualizácia a ako chcete s dátami pracovať. Získané dáta taktiež môžeme exportovať a využiť ich v ďalších podnikových systémoch. PDS dokáže posielať vyhodnocovacie a upozorňovacie e-maily, SMS, ale aj telefonovať vo vopred definovaných prípadoch. Docielite okamžitú informovanosť o havarijných stavoch a ďalších dôležitých udalostiach.

Prezrieme si Vaše stroje/technológie a navrhneme technické riešenie.
Náš PDS systém je veľmi flexibilný, dokážeme sa napojiť na moderné riadiace systémy, ale dokážeme stroj, či už „starý“, alebo „nový“ vybaviť tou najmodernejšou senzorikou. PDS sa však neobmedzuje iba na monitoring dát strojov a technológií, ale môže byť zároveň riadiacim, kontrolným, alebo signalizačným systémom. To sa dá výborne využiť napríklad na poka-yoke pracoviskách, kde Vám pomôže zvýšiť opakovateľnosť, kvalitu a splniť zákaznícke audity.

Na základe predchádzajúcich krokov Vám pripravíme ponuku, ktorá bude odzrkadľovať presne to, čo potrebujete.
Po odsúhlasení ponuky sa dohodneme na časovom priebehu plynulej realizácie. Dbáme na to, aby sme PDS zvládli implementovať čo najrýchlejšie a aby nedochádzalo k obmedzeniam Vašej bežnej činnosti.

Akonáhle bude všetko nainštalované/hotové, bude už len na Vás, ako výstupy a hodnoty z PDS využijete.
Vďaka zavedeniu PDS nielen ušetríte, ale zároveň odhalíte aj to, čo ste o svojich strojoch a technológiách ani netušili.

PDS je veľmi flexibilný a je pripravený rásť s Vašimi novými požiadavkami.

Pokiaľ v budúcnosti zistíte, že potrebujete ešte niečo ďalšie – zvládneme to!